พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผบ.ทสส.

พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ.นทพ.
แนะนำเว็บไซต์
๒๐ ก.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. เป็นประธานในการส่งมอบโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล >>>


กิจกรรม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กิจกรรม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

>>> คลิกเพื่อดู กิจกรรมย้อนหลัง <<<

จัดทำโดย แผนกสารสนเทศ กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร 02-1936085 , 02-1936087