หน้าแรก

พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.
หน่วยขึ้นตรง บก.นทพ. (เข้าระบบ Intranet )
กองกำลังพล
กองการข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกำลังบำรุง
กองกิจการพลเรือน
กองการสื่อสาร
กองงบประมาณ
กองการช่าง
กองการเงิน
กองธุรการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาการพิเศษ
แนะนำเว็บไซต์

         วันพุธที่ ๖ ก.ย.๖๐ พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม สทพ.นทพ. ณ สทพ.นทพ. >>>

กิจกรรม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บทความที่น่าสนใจ
เอกสารทั่วไป
กิจกรรมที่น่าสนใจ
  • ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูสิ่งสินตน " ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

*** ตามที่ ผบ.นทพ. กรุณามีดำริให้ส่วนราชการใน นทพ. ดำเนินการออกแบบบัตรอวยพรปีใหม่ของนทพ. ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีการกำหนดตราสัญลักษณ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   Download  ***

 

 
ความรู้ทั่วไป

จัดทำโดย แผนกสารสนเทศ กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร 02-1936085 , 02-1936087