หน้าแรก
คติพจน์ (Slogan/Motto) /
วิสัยทัศน์

พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.
หน่วยขึ้นตรง บก.นทพ. (เข้าระบบ Intranet )
กองกำลังพล
กองการข่าว
กองยุทธการ
กองส่งกำลังบำรุง
กองกิจการพลเรือน
กองการสื่อสาร
กองงบประมาณ
กองการช่าง
กองการเงิน
กองธุรการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน
หน่วยพัฒนาการพิเศษ
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
แนะนำเว็บไซต์

วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ ผบ.นทพ.และคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ในโอกาสที่นำครม. ลงพื้นที่ ใน จว.ส.ร. และ จว.บ.ร. ก่อนประชุม ครม.สัญจร เพื่อพบปะ พี่น้องประชาชน >>>

กิจกรรม ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
บทความที่น่าสนใจ
เอกสารทั่วไป
กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

 

 
ความรู้ทั่วไป

จัดทำโดย แผนกสารสนเทศ กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร 02-1936085 , 02-1936087