๑๑ม.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงิน >>>
๖ ม.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีตักบาตร >>>
๔ ม.ค.๖๐ พล.ท.นครา สุขประเสริฐ รอง ผบ.นทพ. (บ.) รับการตรวจจาก สจร.ทหาร >>>
๔ ม.ค.๖๐ พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมของ บก.ทท. >>>
๒๙ ธ.ค.๕๙ พล.ท. ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ เสธ.นทพ. นำข้าราชการทำพิธีสวดมนต์ และเจริญจิต >>>
๒๗ ธ.ค.๕๙ พล.ท.นครา สุขประเสริฐ รอง ผบ.นทพ.(บ.) นำหัวหน้าส่วนราชการ. >>>