๑๐ เม.ย.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพล >>>
๙ เม.ย.๖๑ นทพ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๖ >>>
๕ เม.ย.๖๑ ผบ.นทพ. พบปะกำลังพลสังกัด บก.นทพ. , สทพ.นทพ. และ สสน.นทพ >>>
๔ เม.ย.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. >>>
๓ เม.ย. ๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมวางพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย >>>
๓ เม.ย.๖๑ รอง ผบ.นทพ. (บ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกให้ นชท. และ นนส.ผท. >>>