๑๓ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของ นทพ. >>>
๑๐ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. เนื่องในโอกาสตรวจเยียมโครงการธงน้ำเงิน >>>
๙ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุป >>>
๙ ธ.ค.๖๑ เสธ.นทพ. นำกำลังพล เข้าฟังการบรรยายธรรม จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต >>>
๘ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบของขวัญปีใหม่โครงการซ่อมปรับปรุงทาง >>>
๒๙ ธ.ค.๖๐ ผบ.นทพ. และคณะ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร >>>