ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย >>>
๑ ก.ย.๖๒ ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย >>>
๒๖ ส.ค.๖๒ รองนายกรัฐมนตรี ได้บริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) >>>
๒๓ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (บ) ร่วมคณะ ผบ.ทสส. >>>
๑๙ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. สั่งการให้กำลังพล ออกปฏิบัติการผลักดันน้ำเข้าสู่ป่าพรุ >>>
๑๗ ส.ค.๖๒ ผบ.นทพ. ได้รับสั่งการจาก รอง นรม. ให้เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือดับไฟไหม้ป่า >>>