๒๗ พ.ย.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.ทสส. และคณะ ได้เดินทาง ลงพื้นที่ อ.พนมสารคาม >>>
๒๖ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
๒๕ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง เสธ.นทพ. (พ) เป็นประธาน >>>
๒๑ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นประธานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรม >>>
๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท. (นทพ.) โดย เสธ.นทพ. ร่วมคณะสมาคมแม่บ้าน บก.ทท.ให้การต้อนรับ >>>
๑๙ พ.ย.๖๒ บก.ทท (นทพ.) รอง เสธ. นทพ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>