๑๙ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ. ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์บันทึกเทปในรายการ >>>
๑๘ ธ.ค.๖๑ ​๑๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.ทสส. เพื่อต้อนรับ นรม. >>>
๑๓ ธ.ค.๖๑ ​ผบ.นทพ.​ ได้ให้การต้อนรับ ฯ นรม. และ รอง นรม./รมว.กลาโหม >>>
๙ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ
รองนายกรัฐมนตรี >>>
๙ ธ.ค.๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดงาน >>>
๘ ธ.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม งานนิทรรศการ >>>