๑๒ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สทพ.นทพ เป็นประธาน และตรวจเยี่ยม >>>
๖ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ ผอ.สสน.นทพ. เป็นผู้แทนนำกำลังพล >>>
๖ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ)
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา >>>
๕ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) ให้การต้อนรับ เสธ.ทหาร และคณะ >>>
๓ มิ.ย.๖๒ ผบ.ทสส. พร้อมนายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. >>>
๓ มิ.ย.๖๒ ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (พ) เป็นผู้แทน >>>