เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่ปฏิบัติงานของ มว.สห.ร้อย.บก.นทพ. , กคล.สสน.นทพ. และ กซบร.สสน.นทพ. จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่ สสน.นทพ.