เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และเครือข่ายประชารัฐ เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือราษฎรและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามโครงการประชารัฐ ณ ชั้น G บก.นทพ.