เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.พ.๖๑ ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เพื่อรับทราบปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของให้แก่กำลังพล และครอบครัวที่พักอาศัยในอาคารสวัสดิการฯ ในพื้นที่ อาคารสวัสดิการฯ