เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ต.ค.๖๑ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. นำข้าราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บก.นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท. เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


<>