วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. ประจำเดือน ต.ค.๖๑ โดยมี หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ บก.นทพ. ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรง นขต.นทพ. ได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในห้วงเดือน ต.ค ที่ผ่านมา

http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php
<>