เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการจำหน่ายสินค้า
"ธงน้ำเงิน ราคาประหยัด" ของ นทพ. ประจำเดือน ต.ค.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.


<>