เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.

http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php
<>