เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค.๖๑ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ผบ.นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ. โดยมีกำลังพลร่วมรับฟังนโยบาย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป