เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสนามศุภชลาสัย ก.ท.
โดยมี พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ สนามศุภชลาสัยซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ยังเป็นการน้อมรำลึก และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกำลังพลและประชาชนจิตอาสาทำความสะอาด
และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสนามศุภชลาสัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในกิจกรรม BikeUnAiRak

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>