เมื่อวันพุธที่ ๗ ก.พ.๖๑ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส.และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท