วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ประจำปี ๒๕๖๑ เดินทางพร้อมคณะ ประกอบด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน ท้องถิ่น ณ วัดคอออม ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

url and counting visits
<>
<>