เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. เป็นประธานพิธีส่งมอบของขวัญปีใหม่โครงการซ่อมปรับปรุงทางผิวลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านกกกะบาก ม.๑๐ ต.โป่ง -บ้านหมากแข้ง ม.๔ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย และจากนั้นร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ., หัวหน้าส่วนราชการ, คณะผู้บริหาร ปตท.และผู้นำท้องถิ่น มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ของ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.