เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. (๑) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นทพ. โดยรับฟัง
การบรรยายสรุป, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ นทพ. และเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา ก.ท.