เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธ.ค.๖๑ เสธ.นทพ. นำกำลังพล เข้าฟังการบรรยายธรรม จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เรื่อง ทำงานอย่างไรให้มีความสุขในการทำงาน

ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ.