เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๑๑๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม, รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุน พร้อมทั้ง มอบนโยบายให้แก่กำลังพลของหน่วย ณ นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง


<>
<>
<>