วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พล. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผบ.นทพ. มอบนโยบาย และให้โอวาทแก่กำลังพลในหน่วย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมสินค้าของกลุ่มวิสากิจชุมชนแปรรูป ต่างๆ ณ นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ต.วัดประดู่ อ.เมือง จว.ส.ฎ.


<>
<>
<>