เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ.๖๑ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รมว.พณ.ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ ณ ศาลา ๖๐ พรรษา มหาราช จ.กาญจนบุรี หลังจากที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้ง ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย นทพ., กระทรวงพาณิชย์,มทร.ธัญบุรี,มทร.อีสานทั้ง ๙ เครือข่าย,ธ.ออมสิน,ธกส.,ธ.sme. และ บริษัท ปตท.จำกัก(มหาชน) โครงการ 1ประชารัฐ 1ภูมิภาคภายใต้ชื่อ โครงการ "พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ "ถือได้ว่าเป็น โครงการประชารัฐต้นแบบ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้ใช้บริการต่างๆ จากการจัดบูธแสดงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ เป็นการเปิดโอกาส ด้านการลงทุน การประกอบอาชีพทางเลือก การพัฒนามาตรฐานการผลิต และช่องทางการตลาด ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และจะขยายผล โครงการประชารัฐต้นแบบ ให้ครอบคลุมยังภูมิภาคอื่นต่อไป