วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะฯ ที่มีกำหนดทางเดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ณ สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


<>
<>
<>