เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ม.ค.๖๑ ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. เนื่องในโอกาสตรวจเยียมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.๖๑

ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.