เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม BikeUnAiRak จำนวน ๑๐๒,๖๐๐ ชุด
ณ สนามศุภชลาสัย ก.ท. ทั้งนี้ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี