เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ร่วมคณะ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในการตรวจความพร้อมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรัก
รับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ,เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนสถานที่ และการซักซ้อมขั้นตอนพิธีต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับของได้สะดวกรวดเร็ว และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะมีกิจกรรมในระหว่างวันที่
๑ - ๒ ธ.ค.๖๑ ณ สนามศุภชลาสัย จว.ก.ท.