เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. ประจำเดือน พ.ย.๖๑
โดยมี หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. ร่วมประชุม ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ.