เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทสส.(๑) ในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกด้านการช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย คอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ ศฝภ.นทพ. จว.ฉ.ช.