วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ พล.อ. ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.ร่วมทำบุญตักบาตรโดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจำนวน ๙ รูป จากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น G อาคาร บก.นทพ.