เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุมพบปะกำลังพล ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ.
จำนวน 550 คน โดยได้ชี้แจงผลงานในห้วง ๑ เดือนที่ผ่านมาเรื่องความห่วงใยของผบ.ทสส.การปฎิบัติงานกำลังพล สวัสดิการ ความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน เน้นย้ำเรื่อง
ยาเสพติด และปัญหาต่างๆถ้ามี พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการปฏิบัติงาน, การใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้กำลังพลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและตนเองต่อไป


<>
<>
<>