เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เข้าเยี่ยม พล.ต.นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ซึ่งเข้ารับการรักษา
ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น ๑๖/๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า วินิจฉัยเบื้องต้น เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
(ปัจจุบัน พล.ต.นพดล ปิ่นทอง อยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑)

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>