เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ พร้อมด้วย พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา ประธานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๐
ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี นทพ. ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนแก่วัดลั่นทม และ ร่วมกันเปิดผ้าแพรคลุมป้ายซุ้มประตูวัดลั่นทม
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สนภ.๑ นทพ. รวมทั้ง สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ให้บริการทางทันตกรรม และตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นพค.๑๑ - ๑๖ สนภ.๑ นทพ.
โดยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมจักรยานยนต์แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง สนภ.๑ นทพ. ได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด และอาหารที่ผลิตจากรถครัวสนาม
และมีการแจกจ่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่ประชาชน พร้อมทั้ง บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน โดยประสานงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ผบ.นทพ. ที่ว่า "ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา" ณ วัดลั่นทม ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง