เมือวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห. ในพื้นที่
จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ที่เคยมีสภาพเน่าเสีย ตื้นเขิน มีการรุกล้ำจากราษฎรพื้นที่ริมฝั่งคลอง
และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลใน ลำคลองและไม่ได้รับการฟื้นฟูเป็นเวลานาน ซึ่งการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่านั้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงฟื้นฟู หลายหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ พร้อมกันนี้ ได้รับฟังการสรุปผลการมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”
จากนั้น คณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่