เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนากำลังพลด้านอากาศไร้คนขับ (UAV) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ. เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานต่างๆ ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพต่อไป