เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ในพื้นที่
สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ
ให้การต้อนรับ ณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา