วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ นทพ.ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ด้านหน้าอาคาร บก.นทพ.


<>