วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ.
โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของหน่วย พร้อมลงนามสมุดตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ได้ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวทางพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา (ภายในหน่วย) ณ นพค.๑๕ สนภ.๑ นทพ. อ.ห้วยคต จว.อ.น


<>