เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ นทพ. เข้าเยี่ยม คารวะอวยพร
ขอพร และมอบพวงมาลัย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณสำนักงานผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย