เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เป็นประธาน การประชุม หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. ประจำเดือน ธ.ค.๖๑
โดยมี หน.นขต.นทพ. และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปิยามุมังพัฒนา ชั้น ๔ บก.นทพ. ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรง นขต.นทพ.
ได้มีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ และงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา ในห้วงที่ผ่านมา