เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. พร้อมด้วย คุณรัชนี ชอบชื่นชม ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. เป็นประธานในพิธีทำบุญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ (ฝ่ายพัฒนา)
นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลในสังกัด กล่าวอวยพรและขอรับพรจาก ผบ.นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ดอนเมือง ก.ท.