เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. และ ผบ.นขต.สนภ.๔ นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี / รมต.กห. พร้อมด้วย พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. และ พล.อ. ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ
มอบโฉนดที่ดินคืนให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๖๘๘ คน ๘๒๓ โฉนด ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา​
โดย สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุนกิจกรรม รายละเอียดดังนี้

๑. ชุดครัวสนาม ผลิตข้าวกล่อง จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง
๒. ชุดประปาสนาม ผลิตน้ำดื่ม นทพ. จำนวน ๑,๕๐๐ ​ขวด
๓. รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน
๔. บริการช่างตัดผม
๕. ชุดถ่ายทอดพิเศษ/เฉพาะกิจ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
๖. บริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ สสน.นทพ. และแจกจ่ายแว่นสายตา จำนวน ๒๐๐ อัน

http://www.hitwebcounter.com/
<>