วันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเดินทางพร้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี
“มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้งนี้เป็นการ
สนองนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม