เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจพื้นที่โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นาพร้อมปูยางพารา ณ บ้านไร่บวกบง ม.๒๖ ต.ดอยหล่อ และเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงทางลำลองเป็นทางผิวจราจรลาดยาง Para Slurry Seal ณ บ้านศรีแดนเมือง ม.๖ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่