เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ.ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ "พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้"

ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯขึ้นใน ๑๐ ก.พ.๖๑ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี