เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ น. พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเดินทางพร้อม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงราย ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php
<>