เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในรัชสมัย ภายใต้ชื่อ
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
และสนามเสือป่า โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้น ให้เป็นพื้นที่ ในการจัดแสดงนิทรรศการ
การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์และคุณค่าที่สำคัญของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เป็นผู้สรรสร้างนิทรรศการประวัติคลองเปรมประชากรจากวันนั้นถึงวันนี้ ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานฯ ในการนี้
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาทหารสูงสุด และ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ถวายการต้อนรับ (ในส่วนของนิทรรศการและสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย) หลังจากเสร็จฯเยี่ยมชมงานฯ เป็นที่เรียบร้อย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดกิจกรรม “Bike UnAiRak”และจะทรงจักรยาน ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่าง ๆ
อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รวมระยะทางไป – กลับ ๓๙ กิโลเมตร

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>