วันที่ ๘ ธ.ค.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม​งานนิทรรศการคลองเปรมประชากร
ซึ่งจัดทำโดยหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพศ.นทพ.) บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต
และเยี่ยมชมการตกแต่งร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณโซนสนามเสือป่า ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น
ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>