เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมสถานที่จัดงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ ๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
เป็นการตรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามแผน เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าเที่ยวชมงาน
ให้ได้ชื่นชมความงดงามของร้านค้า และซึมซับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการคลองเปรมประชากร และร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>