วันที่ ๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม​งานนิทรรศการคลองเปรมประชากร
บริเวณโซนพระลานพระราชวังดุสิต และเยี่ยมชมการตกแต่งร้านค้าสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณโซนสนามเสือป่า
ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ ๒ ที่จะจัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

Home Remedies For Wrinkles
<>
<>